Номын Синдромтой анги

Хүүхдийн хичээллэх орчинд буюу анги танхимд номын сан байх, хүүхэд номоо чөлөөтэй авч унших боломжийг бүрдүүлсэн байх нь хүүхдийн ном унших сонирхлыг өдөөдөг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон. Энэ боломжийг хангах, мөн өдөр бүр номтой нөхөрлөж, хичээл сурлагадаа сайжрах боломжийг олгосон төсөл.