Fox Box

Хүүхдэд ном унших дадал суулгах сар бүр захиалгаар очдог захиалгат хайрцаг. Сар бүр 2-3 ном уншсанаар хүүхэд жилд 20-30 номыг хүсэн хүлээж, уншина. Мөн хүүхдүүдийг догдлуулах оюун ухаан хөгжүүлж, сэтгэхүйг тэлэх тоглоом, амттан, захидал, эцэг эхэд нь зориулж тухайн номыг хүүхэддээ илүү сайн ойлгуулж, ярилцахад нь туслах гарын авлага багтсан.