https://cdn.zochil.shop/71e469a3-d407-491c-9f9f-d715952852c5_t1500.jpg

Код бичиж сурцгаая цуврал

128,000₮

Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
storepayашиглан 4 хуваан төлөх боломжтой
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
storepayашиглан 4 хуваан төлөх боломжтой
Дэлгэрэнгүй

КОД БИЧИЖ СУРЦГААЯ 4 ЦУВРАЛ


Суралцагч өөрөө дасгал ажлуудыг ажиллан бие даан суралцах боломжтой.


Их Британийн 6400 сургуульд ашиглагдаж буй SwitchedOn сургалтын нэмэлт

материал болох "Код бичиж сурцгаая" хөтөлбөрийн 4 шатны эдгээр сурах бичигт

технологийн хэлийг А-Я хүртэл энгийн, ойлгомжтой тайлбарласан учраас нас, хүйс,

мэргэжил, боловсрол харгалзахгүйгээр хэн ч програмын КОД БИЧИХ чадварт

суралцах боломжтой.


Залуус код бичих чадвар эзэмшсэнээр дэлхийн түвшний чанартай боловсролыг

хүртэж, суралцах тэгш боломжийг хүртэж чадна.

Код бичих чадвараа ахиулан Монголд төдийгүй олон улсад зайнаас ч ажиллах боломжтой.

Код бичих нь хэл сурахтай адил зайлшгүй тавигдах шаардлага болно.


номын ач холбогдол:

-Тус номны тусламжтайгаар 7+ насны бүх хүн өөрөө бие даан Код гэх гайхамшигт

зүйлийг сурах боломжтой.

-Өөрийн гэсэн анимейшн хийж сурна, Цэгцтэй сэтгэх, аливааг ангилан дараалуулах,

уран сэтгэмжтэй болох гэх мэт чадваруудад суралцана.


Нас: 7+

Хавтас: Зөөлөн

Хуудасны тоо: 224

Хэмжээ: А4

Дэлгэрэнгүй

КОД БИЧИЖ СУРЦГААЯ 4 ЦУВРАЛ


Суралцагч өөрөө дасгал ажлуудыг ажиллан бие даан суралцах боломжтой.


Их Британийн 6400 сургуульд ашиглагдаж буй SwitchedOn сургалтын нэмэлт

материал болох "Код бичиж сурцгаая" хөтөлбөрийн 4 шатны эдгээр сурах бичигт

технологийн хэлийг А-Я хүртэл энгийн, ойлгомжтой тайлбарласан учраас нас, хүйс,

мэргэжил, боловсрол харгалзахгүйгээр хэн ч програмын КОД БИЧИХ чадварт

суралцах боломжтой.


Залуус код бичих чадвар эзэмшсэнээр дэлхийн түвшний чанартай боловсролыг

хүртэж, суралцах тэгш боломжийг хүртэж чадна.

Код бичих чадвараа ахиулан Монголд төдийгүй олон улсад зайнаас ч ажиллах боломжтой.

Код бичих нь хэл сурахтай адил зайлшгүй тавигдах шаардлага болно.


номын ач холбогдол:

-Тус номны тусламжтайгаар 7+ насны бүх хүн өөрөө бие даан Код гэх гайхамшигт

зүйлийг сурах боломжтой.

-Өөрийн гэсэн анимейшн хийж сурна, Цэгцтэй сэтгэх, аливааг ангилан дараалуулах,

уран сэтгэмжтэй болох гэх мэт чадваруудад суралцана.


Нас: 7+

Хавтас: Зөөлөн

Хуудасны тоо: 224

Хэмжээ: А4

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.