Хүүхдийн зурагт ном

Чадмаг гар, хөл (Гайхамшигт бие цуврал)

9,200₮

Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Нас: 5+

Хэмжээ: A4

Хуудасны тоо: 28

Хавтас/Хуудас: Нимгэн/Нимгэн


-Гар, хөл ямар чухал эрхтэн болох, маш олон үүрэгтэй гэдгийг, мөн гар, хөлөө хэрхэн хамгаалж, арчлах зэрэг ГАР, ХӨЛ-ийн тухай хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар, шинжлэх ухаанчаар тайлбарласан бүтээл.


-Түүхийн урт хугацааны туршид хүний гар, хөлний үүрэг хэрхэн өөрчлөгдсөн, гар, хөлөө ашиглан юу хийж болох, хэрхэн арчилж, хамгаалах зэргийг мэдэж авна. 


-Хумсаа мэрвэл гэдсэнд бактери ордог болохыг, Гар, хөл хоёр маш олон үүрэгтэйг, Гараараа сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж, “ярьж” хүртэл болохыг, Хүн бүрийн гар, хөл харилцан адилгүй болохыг ойлгоно. 

Дэлгэрэнгүй

Нас: 5+

Хэмжээ: A4

Хуудасны тоо: 28

Хавтас/Хуудас: Нимгэн/Нимгэн


-Гар, хөл ямар чухал эрхтэн болох, маш олон үүрэгтэй гэдгийг, мөн гар, хөлөө хэрхэн хамгаалж, арчлах зэрэг ГАР, ХӨЛ-ийн тухай хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар, шинжлэх ухаанчаар тайлбарласан бүтээл.


-Түүхийн урт хугацааны туршид хүний гар, хөлний үүрэг хэрхэн өөрчлөгдсөн, гар, хөлөө ашиглан юу хийж болох, хэрхэн арчилж, хамгаалах зэргийг мэдэж авна. 


-Хумсаа мэрвэл гэдсэнд бактери ордог болохыг, Гар, хөл хоёр маш олон үүрэгтэйг, Гараараа сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж, “ярьж” хүртэл болохыг, Хүн бүрийн гар, хөл харилцан адилгүй болохыг ойлгоно. 

2021 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.