Хүүхдийн зурагт ном

Баасаа танин мэдэхүй (Гайхамшигт бие цуврал)

9,200₮

Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Нас: 5+

Хэмжээ: A4

Хуудасны тоо: 28

Хавтас/Хуудас: Нимгэн/Нимгэн


Энэ номонд юу гарах вэ?


Хүний идсэн хоол биед 10 цаг орчим хадгалаг-дан, боловсорч, шимт тэжээлийг биед шимэгдэсний дараа үлдэгдэл нь биеэс баас болж гардаг. Энэ процесс нь зарим амьтдад хоол нь болох, хөрсөнд задарч бордоо болох, ашигтай зүйл хийж болдог зэрэг олон ойлголтыг нэг дор ойлгомжтойгоор тайлбарлагдаж бичигдсэн зохиол юм. 


Энэ номноос юуг сурах вэ?


- Хүн, амьтан, ургамал хооллож, шим тэжээлээ авч, үлдэгдэл нь янз бүрийн ялгадас болж гадагшилдаг. Хэрхэн дамжаад, яагаад үнэртэй болдог, ялгадсыг юунд ашигладаг талаарх ЯЛГАДАС-ны тухай хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар, шинжлэх ухаанчаар тайлбарласныг мэдэж авна.
Энэ номноос юуг ойлгох вэ?


- Хүн бү

рийн ялг

адас өнгө, хэлбэр, үнэр, хэмжээгээр өөр байдгий

г,


- Нялх хүү

хэд живхэн

д, хөлд орсон нь хөтөвчинд, томорсон нь жорлонд баадгийг,


Махан, өвс

өн тэжээл

тэн болон хорхой шавж,


шувууд, ур

гамал хү

ртэл баадгийг,- Хүн а

мьтны баас нь эргээд ургамал, ногооны бордоо болох боломжтойг,

Дэлгэрэнгүй

Нас: 5+

Хэмжээ: A4

Хуудасны тоо: 28

Хавтас/Хуудас: Нимгэн/Нимгэн


Энэ номонд юу гарах вэ?


Хүний идсэн хоол биед 10 цаг орчим хадгалаг-дан, боловсорч, шимт тэжээлийг биед шимэгдэсний дараа үлдэгдэл нь биеэс баас болж гардаг. Энэ процесс нь зарим амьтдад хоол нь болох, хөрсөнд задарч бордоо болох, ашигтай зүйл хийж болдог зэрэг олон ойлголтыг нэг дор ойлгомжтойгоор тайлбарлагдаж бичигдсэн зохиол юм. 


Энэ номноос юуг сурах вэ?


- Хүн, амьтан, ургамал хооллож, шим тэжээлээ авч, үлдэгдэл нь янз бүрийн ялгадас болж гадагшилдаг. Хэрхэн дамжаад, яагаад үнэртэй болдог, ялгадсыг юунд ашигладаг талаарх ЯЛГАДАС-ны тухай хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар, шинжлэх ухаанчаар тайлбарласныг мэдэж авна.
Энэ номноос юуг ойлгох вэ?


- Хүн бү

рийн ялг

адас өнгө, хэлбэр, үнэр, хэмжээгээр өөр байдгий

г,


- Нялх хүү

хэд живхэн

д, хөлд орсон нь хөтөвчинд, томорсон нь жорлонд баадгийг,


Махан, өвс

өн тэжээл

тэн болон хорхой шавж,


шувууд, ур

гамал хү

ртэл баадгийг,- Хүн а

мьтны баас нь эргээд ургамал, ногооны бордоо болох боломжтойг,

2021 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.