https://cdn.zochil.shop/b0376562-7081-491c-851c-bd42a9bec286_t1500.jpg
https://cdn.zochil.shop/b0376562-7081-491c-851c-bd42a9bec286_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/bf643488-9644-4ae7-93f0-c2d8c8c5aa5a_t700.jpg

0-5 нас

Энэ юутай адилхан бэ?

9,900₮

Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
storepayашиглан 4 хуваан төлөх боломжтой
Хүргэлттэй
Тоо ширхэг
storepayашиглан 4 хуваан төлөх боломжтой
Дэлгэрэнгүй

Baby books цуврал


ЭНЭ ЮУТАЙ АДИЛХАН БЭ?

Бага насны хүүхдэд ЮМСЫН АДИЛ ТӨСТЭЙ байдлыг харьцуулах чадвар олгох ном.

Хабб, мүүү, вийр, паранн панн, уааа, парр гэх нь тухайн амьтан, юмсын чимээг

илэрхийлснийг мэдэж авна. Хэлбэр, хэмжээ, дүрсээрээ юутай төстэйг ажиглаж сурна.


Номын ач холбогдол:

Хүүхэд 2 настайгаас эхлэн “Эд адилхан юм байна” гэхчлэн юмсын адил төстэй болон

ялгаатай байдлыг таньж эхэлдэг. Энэ ном харьцуулах чадвараас гадна төсөөлөн бодох

чадварыг хөгжүүлнэ. Энэ байдлаар бусад зүйлсийг харуулж, ажиглуулж сургаснаар

тэдний ажигч гярхай чанар хөгжиж, ямарваа зүйлсийг ажиглаад ялган харах

сонирхол өдөөгдөнө.


-Энэ юутай адилхан харагддаг вэ? гэж асуугаад тухайн зүйлийн нэг хэсэг болон

ерөнхий байдлаар юутай төстэй байж болох талаар ярилцана.

Арын хуудсанд ярилцсан зүйлсээс таарсан бол баримжаалал зөв, таараагүй

байсан ч таамаглаж сурч байгааг дэмжиж урамшуулна.


Нас: 2+

Хуудасны тоо: 28

Хавтас: Зөөлөн

Хэмжээ: В5

Дэлгэрэнгүй

Baby books цуврал


ЭНЭ ЮУТАЙ АДИЛХАН БЭ?

Бага насны хүүхдэд ЮМСЫН АДИЛ ТӨСТЭЙ байдлыг харьцуулах чадвар олгох ном.

Хабб, мүүү, вийр, паранн панн, уааа, парр гэх нь тухайн амьтан, юмсын чимээг

илэрхийлснийг мэдэж авна. Хэлбэр, хэмжээ, дүрсээрээ юутай төстэйг ажиглаж сурна.


Номын ач холбогдол:

Хүүхэд 2 настайгаас эхлэн “Эд адилхан юм байна” гэхчлэн юмсын адил төстэй болон

ялгаатай байдлыг таньж эхэлдэг. Энэ ном харьцуулах чадвараас гадна төсөөлөн бодох

чадварыг хөгжүүлнэ. Энэ байдлаар бусад зүйлсийг харуулж, ажиглуулж сургаснаар

тэдний ажигч гярхай чанар хөгжиж, ямарваа зүйлсийг ажиглаад ялган харах

сонирхол өдөөгдөнө.


-Энэ юутай адилхан харагддаг вэ? гэж асуугаад тухайн зүйлийн нэг хэсэг болон

ерөнхий байдлаар юутай төстэй байж болох талаар ярилцана.

Арын хуудсанд ярилцсан зүйлсээс таарсан бол баримжаалал зөв, таараагүй

байсан ч таамаглаж сурч байгааг дэмжиж урамшуулна.


Нас: 2+

Хуудасны тоо: 28

Хавтас: Зөөлөн

Хэмжээ: В5

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.