Magic Box

Magicbox төслийг хүүхдийн боловсролд хөрөнгө оруулах зорилгоор 2021 оноос сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлж байна. MagicBox нь дотроо номын сан, кофе шоп, 25 орчим хүүхдэд сургалт явуулах боломжтой зѳѳврийн контейнер бүхий байгууламж.

Говь-Алтай аймгийн Тонхил сум
Увс аймгийн Өндөрхангай сум
УБ хот ЧД, 25-р хороо
УБ хот, БЗД, Жанжин клуб